Privatlivs politik

Privatlivspolitik
Vores privatlivspolitik tager højde for de nugældende og nye regler som følge af Persondataforordningen og er gældende for alle private klienter.

DATAANSVAR
Trørød og omegns Brugsforening a.m.b.a tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

I forbindelse med Trørød og omegns Brugsforening a.m.b.a’ behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

– Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Trørød og omegns Brugsforening a.m.b.a behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest 30 dage efter din henvendelse

– Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger

– Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante

– Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling

– Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).

KONTAKTOPLYSNINGER
Trørød og omegns Brugsforening a.m.b.a er dataansvarlig, og  sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Trørød og omegns Brugsforening a.m.b.a er i langt de fleste situationer dataansvarlig, men der kan være enkelte tilfælde hvor vi er databehandler. I disse situationer indgås der databehandleraftaler.

Kontaktoplysninger:

Trørød og omegns Brugsforening a.m.b.a

CVR-nr. 20595612

Trørødvej 76 – 2950 Vedbæk

Telefon: 45 89 00 26

Mail: kontakt@troeroedbrugs.dk

SIKKERHED
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Trørød og omegns Brugsforening a.m.b.a kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

COOKIES
Trørød og omegns Brugsforening a.m.b.a har en cookiepolitik – https://www.troeroedbrugs.dk/cookiepolitik/

RETTIGHEDER

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, hvis vi ikke har et andet hjemmelsgrundlag for at behandle personoplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, hvis vi ikke har et andet hjemmelsgrundlag for at behandle personoplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet, Borgergade 28, 5.,

DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).

PERSONDATAPOLITIK FOR BRUG AF KONTAKTFORMULARER PÅ Trørød og omegns Brugsforening a.m.b.a ’ HJEMMESIDE

Behandling af personoplysninger og digital kommunikation

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt, så dine oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, fx når du indtaster oplysninger via hjemmesidens kontaktformularer.

Digital kommunikation via kontaktformularer på www.troeroedbrugs.dk

Du bør aldrig sende personlige og fortrolige oplysninger eller personfølsomme oplysninger via vores kontaktformularer på hjemmesiden.

Kontaktformular, herunder pop-up formularer på www.troeroedbrugs.dk

Ved anvendelse af kontaktformularer på vores hjemmeside behandler vi dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og EU’s persondataforordning.

Afgivelse af navn, e-mailadresse og telefonnummer

Ved at indtaste navn, din e-mailadresse og telefonnummer i kontaktformularer på hjemmesiden giver du samtidig samtykke til følgende specifikke formål:

Trørød og omegns Brugsforening a.m.b.a må registrere dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer fremadrettet vedrørende kontakt med henblik på at besvare din henvendelse. Vi videregiver eller sælger ikke dine personoplysninger til 3. part. Du kan til enhver tid give besked, hvis du ikke ønsker at have dine personoplysninger indtastet via hjemmesidens kontaktformularer registreret, eller såfremt oplysningerne skal ændres, fordi du fx har fået en ny e-mailadresse. Dette kan ske ved at kontakte kontakt@troeroedbrugs.dk

Indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger

Trørød og omegns Brugsforening a.m.b.a er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger indtastet via kontaktformularer på vores hjemmeside er:

Persondataforordningens art. 6.1.a og art.9.2.a (samtykke til specifikke formål)

Du kan altid kalde et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Hvis samtykket er den eneste behandlingshjemmel, må vi herefter ikke længere behandle den pågældende oplysning.

I det omfang, vi bruger eksterne databehandlere, er dette reguleret ved en databehandleraftale, så det sikres, at dine oplysninger behandles i henhold til lovgivningen. En databehandler er en virksomhed, der behandler data/oplysninger på vegne af Trørød og omegns Brugsforening a.m.b.a. Sådanne eksterne databehandlere kan omfatte: It-leverandører (herunder visse former for software- og supportaftaler samt hosting- og cloudbaserede løsninger)

Trørød og omegns Brugsforening a.m.b.a opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne levere henvendelse/ydelser til dig i forhold til det formål, som du har kontaktet Trørød og omegns Brugsforening a.m.b.a med via hjemmesidens kontaktformularer.

Indsigt i oplysninger

Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig ved at kontakte os på kontakt@troeroedbrugs.dk. Denne ret er en forudsætning for, at du efterfølgende kan gøre dine øvrige rettigheder gældende, herunder retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Kan din henvendelse ikke besvares inden en måned, får du oplyst, hvad årsagen til det er, og hvornår du kan forvente at få et svar. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, skal du henvende dig til Datatilsynet. Datatilsynets hjemmeside er www.datatilsynet.dk